Het coaching traject 

 

Het traject bestaat uit 1 tot 4 sessies, hierin komt aan bod:
* Oriëntatiefase - kennismaken - intake gesprek
* Diagnosefase - Wat is het probleem?
* Formuleren van doelen - wat wil je bereiken?
* Opstellen van een plan - Hoe wil je je doel bereiken?
* Uitvoeren van een plan - Leren omgaan met het probleem - Hoe kun je het  oplossen, loslaten en  accepteren? - Wat kun en wil je veranderen?
* Evaluatie en afsluitend gesprek

 

 

- Loop niet weg voor problemen maar los ze op! -


                                                                 Annelies